[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 9, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, januar 1998:

21 omkom i januartrafikken


I januar omkom 21 personer på norske veier, mens 740 ble skadd. Det viser en foreløpig oversikt. Av de omkomne var 14 bilførere, tre bilpassasjerer, to fotgjengere, én syklist og én akende.
13 personer i aldersgruppen 25-64 år mistet livet. Av disse var elleve bilførere. Av de øvrige omkomne var fire i aldersgruppen 15-24 år og tre 65 år eller eldre. Ett barn under 15 år mistet livet i januartrafikken.

Den første oversikten for januar i 1997, viste 14 omkomne og 796 skadde. Gjennomsnittstallene for januar i femårsperioden 1993-1997 var 18 omkomne og 795 skadde.

303 omkom og 11 514 ble skadd på veiene i hele 1997, viser den siste oversikten.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 4]

Figur 4: Personer omkommet i januar. 1988-1998


[Figur 5]

Figur 5: Personer omkommet, etter aldersgruppe. Januar 1998 og gjennomsnitt 1993-1997


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, januar 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: ams@ssb.no, eller Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post: aww@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 9, 1998