[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 9, 1998

Salg av petroleumsprodukter, januar 1998:

Nedgang i innenlands salg


Salget av petroleumsprodukter innenlands gikk ned med 6,7 prosent i januar i år. Det var den kraftige reduksjonen i salget av fyringsparafin og lett fyringsolje som bidrog til nedgangen.
Nedgangen var 28,6 prosent for fyringsparafin og 37,9 prosent for lett fyringsolje. I januar ble det totalt solgt 755 millioner liter petroleumsprodukter. Dette er en nedgang på 2,8 prosent i forhold til januar i 1996. Produkter solgt som bunkers økte med 41,2 prosent.

Bilbensin og autodiesel
Det ble solgt 155 millioner liter bilbensin i januar i år. Det er en økning på 0,9 prosent i forhold til januar i fjor. For 12-måndersperioden februar 1997 til og med januar 1998 viser bensinsalget en økning på 1,7 prosent. Dette er noe for høyt fordi serien ikke er komplett lenger tilbake enn desember 1996. Salget av autodiesel samlet gikk imidlertid ned med 1,4 prosent. Det var en nedgang på 14,6 prosent for avgiftsfri autodiesel, mens det var en økning på hele 10,6 prosent for den avgiftspliktige autodieselen.

I siste 12-månedersperiode ble det solgt 9 609 millioner liter petroleumsprodukter. Dette er en økning på 0,3 prosent i forhold til forrige 12-månedersperiode. Innenlands salg har gått ned med 2,1 prosent, mens produkter solgt som bunkers har økt med 24,4 prosent. I denne perioden har salget av fyringsprodukter gått ned med 21,8 prosent, mens autodiesel og bilbensin har gått opp med 1,7 prosent.

Om statistikken
Statistikken omfatter leveringer i Norge og på norsk kontinentalsokkel, forsyning av utenlandske fly og skip, selv om faktura er sendt til en kjøper med adresse i utlandet. Leveranser til norske fly og skip i utlandet er ikke med. Tallene i oversikten viser salget og ikke forbruket. For å komme fram til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukerne. Produkter solgt som bunkers er leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet. Det var 21 utkjøringsdager i januar i år mot 22 i fjor. Fra og med desember 1996 omfatter tallene for bilbensin et nytt selskap, og fra og med desember 1997 også industriens direkte import.

Ny statistikk

Salg av petroleumsprodukter, januar 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Toril Marthinsen, tlf. 21 09 49 19, e-post: tst@ssb.no, eller Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 9, 1998