Ukens statistikk nr. 9, 1998

Personer omkommet, etter aldersgruppe. Januar 1998 og gjennomsnitt 1993-1997