[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 7, 1998

Detaljomsetningsindeksen, desember 1997:

Detaljhandelen steg med 3 prosent i 1997


Detaljhandelen steg med 3,2 prosent i volum og 5,2 prosent i verdi i 1997 sammenlignet med 1996. Prisindeksen for detaljhandel steg med 2,0 prosent i samme periode.
Detaljhandel i denne sammenheng er alltid eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Volumet av butikkhandel med andre nye varer økte mest av næringshovedgruppene med 7,9 prosent fra 1996 til 1997. Denne næringshovedgruppen omfatter blant annet klær, sko, elekt-riske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer. Volumet av detaljhandel utenom butikk og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk opp med henholdsvis 6,8 og 4,5 prosent i samme periode.

Volumindeksen for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikkhandel med bredt vareutvalg gikk derimot ned med 3,9 og 0,1 prosent fra 1996 til 1997.

Møbler og innredningsartikler
Volumindeksen for belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler steg med 11,0 prosent i 1997 i forhold til 1996. Av næringsundergruppene var det bare butikkhandel ellers som hadde en større volumvekst. Stigningen var på 13,3 prosent.

3,8 prosent vekst i desember
Volumet av detaljhandelen økte med 3,8 prosent fra desember 1996 til desember 1997. Volumet av butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte mest med henholdsvis 7,5 og 5,3 prosent.

Sesongjustert volumindeks
Sesongjustert volumindeks for detaljhandelen var på 106,7 prosent i desember 1997, en nedgang på 0,1 prosent fra november.

0,3 prosentpoeng endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandelen gikk opp med 5,5 prosent fra 1996 til 1997. Dette er 0,3 prosentpoeng større økning enn foreløpige tall som ble publisert 22. desember i fjor.

Varekonsumindeksen
Varekonsumindeksen var i 1997 i gjennomsnitt 3,4 prosent høyere enn året før. Den indikerer dermed en noe sterkere volumvekst i husholdningenes varekonsum enn detaljomsetningsindeksen. Varekonsumindeksen supplerer detaljomsetningsindeksen med husholdningenes kjøp av biler, bensin, elektrisitet og brensel. Det er bilkjøpet som bidrar til høyere vekst enn detaljomsetningsindeksen.

Korrigert for sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en oppgang fra november til desember 1997 på 0,7 prosent. Nedgangen i den sesongjusterte detaljomsetningsindeksen blir her motvirket av vekst i både bilkjøpet og forbruk av brensel.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 6]

Figur 6: Detaljomsetningen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-desember 1997. 1995=100


[Figur 7]

Figur 7: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, desember 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no, eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.


Ukens statistikk nr. 7, 1998