Ukens statistikk nr. 7, 1998

Detaljomsetningen eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-desember 1997. 1995=100