[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 50, 1997

Detaljomsetningsindeksen, oktober 1997:

Stor omsetning av datamaskiner


Butikker med salg av datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr økte omsetningen med over 30 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. De ti første månedene i år er økningen på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette viser verdiindeksen for detaljhandelen.
Det har også vært stor omsetning av sko i oktober. Omsetningen av sko økte med 25 prosent sammenlignet med oktober i fjor. I tillegg har butikkhandel med bøker, aviser og blader og butikkhandel med plater, musikk og videokassetter omsatt for henholdsvis 17,6 og 16,9 prosent mer i samme periode.

Verdiindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 7,4 prosent fra oktober 1996 til oktober 1997. Dette er 0,3 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 24. november i år. Prisindeksen steg med 1,6 prosent i samme periode.

Rekordhøy sesongjustert indeks
Sesongjustert volumindeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin er 109,5 prosent i oktober i år. Dette er 1,9 prosent høyere enn i september.

Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 5,7 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) omsatte i volum for hele 10,9 prosent mer i oktober 1997 sammenlignet med oktober 1996.

Økt handel utenom butikk
Detaljhandel utenom butikk steg med 9,5 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Omsetningen i butikker med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler i butikk var 6,7 prosent høyere i samme periode. For butikkhandel med bredt vareutvalg (hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler) gikk volumindeksen opp med 2,1 prosent. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde derimot en nedgang i omsetningen på 3,2 prosent.

De ti første månedene
De ti første månedene i år gikk volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin opp med 3,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) omsatte i volum for 8,5 prosent mer i samme periode. Butikkhandel utenom butikk har hatt en volumvekst på 9 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 4]

Figur 4: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-oktober 1997. 1995=100


[Figur 5]

Figur 5: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Tabeller


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, oktober 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 50, 1997