Ukens statistikk nr. 50, 1997

Detaljomsetning eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-oktober 1997. 1995