[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 27, 1997

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen, 1996. Endelige tall

Utdanningsstatistikk. Grunnskoler, 1. september 1996

Lønnsstatistikk. Ansatte i skoleverket, 1996

Steriliseringer, 1996

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og brivat bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kv. 1997

Hotell- og restaurantdrift, 1995

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mai 1997

Norske museum og samlingar, 1996

Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper, 1995.

Arealbruksstatistikk. Tettsteder, 1997. Metodeutvikling

Innenlandske transportytelser, 1996

Utenrikshandelen med varer, januar-mai 1997. Detaljerte tall

Nasjonalregnskap, 1995 og 1996

Hotellstatistikk


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]