[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1997

Detaljomsetningsindeksen, februar 1997:

Svak nedgang i detaljhandelen


Sesongjustert volumindeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin gikk ned med 0,4 prosent fra januar 1997 til februar 1997.
Volumindeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 2,7 prosent i perioden mars 1996 til februar 1997, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Detaljhandel utenom butikk steg med 10,8 prosent.

Volumindeksen for butikkhandel med andre nye varer gikk opp med 5,1 prosent. Denne næringsgruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer. Ser vi på volumendringene i de andre næringshovedgruppene, steg butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler med 2,6 prosent.

Butikkhandel med bredt vareutvalg steg med 1,2 prosent, mens butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 1,8 prosent i siste 12-månedersperiode.

Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin gikk ned med 2,5 prosent i februar i år sammenlignet med februar fjor. Mye av nedgangen skyldes at 1996 var skuddår og at vi derfor hadde en ekstra handledag i februar 1996 i forhold til februar 1997. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med hele 6,7 prosent i februar 1997, sammenlignet med februar 1996.

Mer klær, mindre sko
Verdien av omsetningen av klær steg med 4,8 prosent i februar 1997 i forhold til februar i fjor. Indeksen for skotøy derimot gikk ned med 1,5 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin gikk ned med 0,1 prosent fra februar i fjor til februar i år. Prisindeksen steg med 2,5 prosent i samme periode.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent.

[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i i volum, sesongjustert. Januar 1994-februar 1997. 1995 =100


[Figur 4]

Figur 4: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, februar 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post : snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1997