[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1997:

Kraftig nedgang i elforbruket i februar


Forbruket av elektrisk kraft var i februar på 10 165 GWh, noe som er en nedgang på 16 prosent fra samme måned året før. Produksjonen var på 8540 GWh, ned hele 32 prosent fra februar året før. Forbruksnedgangen i februar skyldes at det var forholdsvis mildt denne måneden, og at mange har gått over til å fyre med olje eller ved.
Hittil i år har kraftforbruket gått ned med 12,4 prosent fra samme periode året før. Dette har sammenheng med at vi har hatt en mild vinter, og at økningen i kraftprisene har bidratt til at det brukes mindre elektrisitet. Innen kraftintensiv industri ble forbruket i februar redusert med 5 prosent fra samme måned i fjor. Nedgangen var størst innen produksjon av kjemiske råvarer, hvor forbruket gikk ned med 12 prosent.

Kraftproduksjonen hittil i år har vært på 18456 GWh, og er redusert med 29 prosent fra samme tidsrom året før. Importen i denne perioden er mer enn firedoblet fra året før. Elproduksjonen ble i februar redusert mest i Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland blant fylker med høy elproduksjon, det vil si over 10 000 GWh i året. Her var nedgangen på henholdsvis 58, 42 og 29 prosent fra samme måned året før. Importen var i februar på 1683 GWh, og utgjorde rundt 16 prosent av forbruket. Eksporten av elektrisitet var på 58 GWh. Dette er det minste som er eksportert i løpet av en måned siden den månedlige elektrisitetsstatistikken ble startet i 1979.

Forbedret fyllingsgrad
Fyllingsgraden var i slutten av mars 30,2 prosent, noe som er 10 prosent-enheter under median fyllingsgrad i perioden 1982-1991. Til sammenligning var fyllingsgraden 23 prosentenheter under medianen i uke 1 i år. Forbedringen i fyllingsgraden skyldes at produksjonen har vært lavere enn normalt, og at det har vært betydelig mer nedbør enn vanlig for årstiden.

Det er normalt svært lite tilsig til magasinene i vintermånedene slik at fyllingsgraden da vanligvis synker en god del. Siden uke 41 i fjor har imidlertid tilsiget til magasinene vært godt over det normale. Fyllingsgraden har de siste ukene falt minst i område to i vannmagasinstatistikken, som omfatter mesteparten av Vestlandet og deler av Sørlandet, da det har vært usedvanlig store nedbørmengder på Vestlandet.

Lavere priser på elektrisitet
Spotprisen på tilfeldig kraft er nå halvert siden i fjor. Gjennomsnittlig spotpris var i februar på 14,9 øre/kWh, mens den i mars var på 12,3 øre/kWh. Enkelte elverk har også satt ned kraftprisene, eller har vedtatt å sette ned kraftprisen til husholdningskunder med opptil 40 prosent i forhold til prisen per 1. januar i år.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eks-port siste måned er foreløpige.

Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2)Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 2]

Figur 2: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 15, 1997