Ukens statistikk nr. 15, 1997

Detaljomsetning eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i i volum, sesongjustert. Januar 1994-februar 1997. 1995