[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Detaljomsetningsindeksen, november 1996:

Detaljhandelen nådde nye høyder i november


Sesongjustert volumindeks for november er den høyeste sesongjusterte volumindeks som noen gang er beregnet. Indeksen var 2,6 prosent høyere enn oktober 1996.
Volumet av detaljhandelen eksklusive motorkjøretøyer og bensin steg med 5,5 prosent fra november 1995 til november 1996. Prisindeksen gikk opp med 1,3 prosent i samme periode.

Volumet av detaljhandel utenom butikk økte med 10,0 prosent fra november 1995 til november 1996. Butikkhandel med andre nye varer gikk opp med 7,2 prosent. Denne næringsgruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer. Volumet av butikkhandel med bredt vareutvalg og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk opp med henholdsvis 4,9 og 3,3 prosent i samme periode. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde derimot en volumvekst på bare 0,2 prosent

Økt handel de 11 første månedene
Volumindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer og bensin økte med 3,3 prosent i de 11 første månedene i 1996 sammenlignet med tilsvarende periode i 1995. Detaljhandel utenom butikk, butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med bredt vareutvalg gikk opp med henholdsvis 7,8, 5,9 og 2,1 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 1,7 prosent.

Verdiindeksen økte for de fleste bransjer
Det var en verdiøkning av omsetningen i alle bransjer i november 1996 sammenlignet med november 1995, bortsett fra medisinske og ortopediske artikler, baker- og konditorvarer og sjokolade og drops i spesialforretninger. Handelen med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler økte med 8 prosent, og salget av vin og brennevin økte med 18 prosent i samme periode. Andre næringer som hadde stor økning i salget i november 1996 var skotøy med 15 prosent, postordrehandel med 12 prosent, ur, fotoartikler og optiske artikler med 10 prosent, gull- og sølvvarer med 10 prosent og blomster og planter med 9 prosent.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 til 5 prosent.

[Figur 4]

Figur 4: Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


[Figur 5]

Figur 5: Detaljomsetningen eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. November 1993-november 1996. 1995 =100


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997