Ukens statistikk nr. 03, 1997, figur 4

Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert