[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, november 1996:

Redusert produksjon og forbruk av elektrisk kraft i november


Produksjonen i november var på 9 124 GWh. Dette er en nedgang på 26 prosent fra samme måned året før. Brutto innenlands forbruk var på 10 330 GWh, ned 9 prosent. Fyllingsgraden i vannmagasinene synker stadig og var i uke 2 på 50,3 prosent.
I fylker med høy produksjon, over 10 000 GWh i året, var produksjonsnedgangen størst i Sogn og Fjordane, Telemark og Hordaland. Her var nedgangen på henholdsvis 47, 38 og 33 prosent fra november året før. I perioden fra januar til november ble produksjonen redusert med 14 prosent fra samme periode i 1995. Bruttoforbruket har i tilsvarende periode blitt redusert med 1,7 prosent.

I perioden fra august til november i år ble imidlertid forbruket redusert med mellom 7 og 10 prosent i forhold til tilsvarende måneder året før. Dette har trolig en sammenheng med prisoppgangen på elektrisitet i dette tidsrommet. Forbruk av elektrisitet innen kraftintensiv industri ble i november redusert med om lag 4 prosent fra samme måned året før. Nedgangen var størst innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer hvor forbruket ble redusert med 12 prosent.

Høy import
Importen økte kraftig i perioden fra januar til november og utgjorde 11 561 GWh, noe som er fire ganger så mye som i samme tidsom året før. Importen i november var på 1 340 GWh. Dette er en del lavere enn importen i september og oktober, noe som skyldes en betydelig nedgang i forsyningen fra Sverige.

Lavere fyllingsgrad
Fyllingsgraden ble redusert i november og var i utgangen av denne måneden på 61,9 prosent. Dette er om lag 22 prosentenheter under medianen i tiårsperioden 1982-1991. Gjennomsnittlig spotpris var i november på 22,2 øre/kWh, mens den tidligere i vinter har ligget på rundt 30 øre/kWh. Etter at sannsynligheten for en kommende kraftkrise ble vurdert som svært liten, falt spotprisene til et lavere nivå. Fyllingsgraden i uke 2 var på 50,3 prosent, ned 3,2 prosentenheter fra uken før. 0,7 prosentenhet av nedgangen skyldes en sterk økning i kapasiteten i forbindelse med Svartisen-utbyggingen. Den totale magasinkapasiteten har økt med 2,9 prosent eller 2,2 TWh.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:
1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 2]

Figur 2: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh


[Figur 3]

Figur 3: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk,
november 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post:abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 03, 1997