Ukens statistikk nr. 03, 1997, figur 5

Detaljomsetningen eksklusive motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. November 1993-november 1996. 1995