[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Årsstatistikk for norskregistrerte skip i innenriksfart, 1995:

Økt driftsresultat for innenriks sjøfart


Skip i innenlandsk leie- og egentransport hadde en økning i driftsresultatet på 39 millioner kroner, fra 428 millioner i 1994 til 467 millioner i 1995. Driftsinntektene økte med 38 millioner, til 2 389 millioner kroner, mens driftskostnadene var uendret.
Tørrlastskipene hadde den største økningen i driftsinntektene med 62 millioner kroner, eller 6,7 prosent fra 1994 til 1995. Driftsinntektene for forsyningsskip ble derimot redusert fra 830 millioner kroner til 783 millioner. Driftskostnadene ble imidlertid redusert med 70 millioner til 529 millioner kroner, slik at driftsresultatet likevel ble forbedret med 23 millioner kroner fra 1994.

I 1995 var transportmengden i innenriksfart på 11,5 millioner tonn, mens den i 1994 var på 13,6 millioner tonn. Av reduksjonen på 2,1 millioner tonn, stod egentransporten for 57 prosent. Skip i leie- og egentransport hadde også turer utenriks, slik at den totale transportmengden var på til sammen 14,2 millioner tonn gods. Dette var i underkant av 2,3 millioner tonn eller 13,8 prosent mindre enn i 1994.

Den aktive flåten ble redusert fra 370 skip i 1994 til 354 skip i 1995. Av reduksjonen på 16 skip stod forsyningsskip for halvparten. Bruttotonnasjen ble redusert med 10 800 bruttotonn, fra 278 100 i 1994 til 267 300 i 1995.

Om statistikken
Statistikken omfatter norskregistrerte skip (Norsk Ordinært Skipsregister) mellom 100 og 3 000 bruttotonn og slepebåter ned til 25 bruttotonn. Resultatene omfatter skip som har fraktet minst én last mellom to norske havner, inkludert norsk kontinentalsokkel. Statistikken omfatter også skip i rute uten offentlig tilskudd. Skip som bare gikk i fart mellom Norge og utlandet, er ikke tatt med. Fiskefartøyer er ikke med i undersøkelsen. Økonomitallene gjelder for skipets reder/eier. Befrakters inntekter og kostnader er ikke med.

[Figur 6]

Figur 6: Driftsinntekter etter skipstype. 1994-1995. Millioner kroner


Ny statistikk

Årsstatistikk for norskregistrerte skip i innenriksfart, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Sissel Vårli, tlf. 62 88 54 18, e-post: svi@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997