Ukens statistikk nr. 03, 1997, figur 2

Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh