[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Hotellstatistikk, november 1996:

Flere på hotell i november


Antall overnattinger ved norske hoteller økte i november 1996 med 9 prosent sammenlignet med november 1995. Innenlandstrafikken økte med 10 prosent mens antall overnattinger fra utenlandsmarkedene økte med 5 prosent.
Antall norske overnattinger økte fra 775 000 i november 1995 til 849 000 i november 1996, med tilnærmet like stor prosentvis økning for alle tre hotellgruppene. Økningen i antall norske overnattinger var størst i Oslo, Oppland og Buskerud. Stort sett alle fylker hadde økning i innenlandstrafikken, men med unntak av Aust-Agder, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag der det kunne registreres mindre nedganger.

Små endringer for utlendingene
November er måneden med minst andel utenlandske overnattinger med vanligvis kun én av åtte overnattinger av utenlandske gjester. På årsbasis er tilsvarende tall til sammenligning én av tre. Nevnte økning på 5 prosent i overnattingstrafikken fra utenlandsmarkedene representerte derfor få overnattinger, kun 6 000. Selv om enkelte nasjonaliteter viste store prosentvise endringer sammenlignet med november i 1995, representerer disse endringene likevel få overnattinger.

Økning etter de 11 første måneder i 1996
Etter de 11 første måneder i 1996 er antall overnattinger 14,58 millioner. Det er mer enn 3 prosent høyere enn etter samme periode i 1995. Tilsvarende økninger for norske og utenlandske overnattinger er henholdsvis 4 og 1 prosent. Antall overnattinger totalt til og med november 1996 var om lag på samme nivå som antall overnattinger for hele året 1994.

Økt kapasitetsutnytting for byhotellene
Byhotellenes utnytting av sengekapasiteten var i november 1996 på 47,4 prosent og på 63,1 prosent for romkapasiteten. Det vil si at nesten to av tre rom er belagt med gjester til enhver tid. Denne utnyttingen av kapasiteten viste en liten økning fra november 1995. Det var imidlertid kun byhotellene som kunne vise til økning i utnyttingen. De to andre hotellgruppene hadde tvert imot nedgang i utnyttingen av senge- og romkapasiteten.

Fortsatt økning i losjiprisene
Prisene per rom var i november 1996 på 606 kroner. Dette var en økning på 1 prosent fra tilsvarende måned året før. Hotellenes omsetning for losji økte også, fra 416 millioner kroner i november 1995 til 447 millioner i november 1996.

Om statistikken
Hotellstatistikken deler hotellene inn i tre grupper: byhotell, landhotell og turist- og høyfjellshotell.

Landhoteller og byhoteller er overnattingsbedrifter i henholdsvis land- og bykommuner. Turisthoteller og høyfjellshoteller er i utgangspunktet by- eller landhoteller, men har en tilleggsgodkjennelse etter hotellovens forskrifter av 1. juli 1983 om tillatelse til å nytte betegnelsen turisthotell eller høyfjellshotell.

Ny statistikk

Hotellstatistikk, november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild Krogh, tlf. 62 88 54 23, e-post: akr@ssb.no eller Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post: tog@ssb.no om reiseliv generelt.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997