Ukens statistikk nr. 03, 1997, figur 3

Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh