[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Detaljomsetningsindeksen, september 1996:

Omsetningen gikk ned med 1 prosent


Volumet av detaljhandelen eksklusive motorkjøretøyer og bensin gikk ned med 1,3 prosent i september sammenlignet med september i fjor. Prisindeksen gikk opp med 0,9 prosent i samme periode.

Volumet for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med hele 8,8 prosent i september 1996 sammenlignet med september i fjor. Butikkhandel med bredt vareutvalg sank med 4,3 prosent. Detaljhandel utenom butikk derimot steg med 11,4 prosent. Volumet av butikkhandel med andre nye varer gikk opp med 2,6 prosent. Butikkhandel med apotekervarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 1,4 prosent.

Økt handel hittil i år
Volumindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer og bensin økte med 2,5 prosent i de ni første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Detaljhandel utenom butikk, butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med bredt vareutvalg gikk opp med henholdsvis 6,4, 4,9 og 1,5 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 2,8 prosent.

Fortsatt høy sesongjustert volumindeks
Sesongjustert volumindeks for september var 102,4, som er 0,5 prosent over gjennomsnittet hittil i år. Fra august til september i år gikk den sesongjusterte volumindeksen ned med 0,5 prosent. Indeksen for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikkhandel med bredt vareutvalg, gikk ned med henholdsvis 2,9 og 2,5 prosent i samme periode.

Økt omsetning av blomster og planter
Verdiomsetningen av blomster og planter økte med 12,3 prosent i september sammenlignet med september i fjor. For fargevarer og trelast økte verdiomsetningen med henholdsvis 9,1 og 9,0 prosent i samme periode. De ni første månedene i år har verdien av salget av blomster og planter, fargevarer og trelast økt med henholdsvis 9,0, 7,1 og 1,1 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent.

[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetningen i volum, sesongjustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, september 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1996