Ukens statistikk nr. 46, 1996, figur 2

Detaljomsetning i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert