Ukens statistikk nr. 46, 1996, figur 3

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert