[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 41, 1996

Detaljhandelen steg med 3,5 prosent i august


Volumet av detaljhandelen eksklusive motorkjøretøyer og bensin økte med 3,5 prosent i august sammenlignet med august i fjor. Prisindeksen gikk opp med 1,1 prosent i samme periode.

Volumet av detaljhandelen med bredt vareutvalg var 4,3 prosent høyere i august 1996 enn i august i fjor. I detaljhandel utenom butikk steg volumet med 4,2 prosent. Volumet av butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 3,5 prosent. I butikkhandel med andre nye varer steg volumet med 2,9 prosent. For nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk volumet opp med 2,0 prosent.

Økt handel hittil i år
Volumindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer og bensin økte med 3,0 prosent i de åtte første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Detaljhandel utenom butikk, butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med bredt vareutvalg gikk opp med henholdsvis 5,6, 5,2 og 2,3 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk ned med henholdsvis 2,1 og 0,1 prosent.

Sesongjustert volumindeks
Den sesongjusterte volumindeksen gikk ned 0,8 prosent fra juli til august i år. Indeksen for skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer gikk ned med hele 5,5 prosent. Det sesongjusterte salget av klær og av tekstiler og utstyrsvarer gikk også ned, med henholdsvis 3,9 og 3,1 prosent.

Stor omsetning av vin og brennevin
Verdiomsetningen av vin og brennevin økte med 14,5 prosent i august sammenlignet med august i fjor. Blomster og planter økte med 11,3 prosent samme måned. De åtte første månedene i år har verdien av salget av vin og brennevin økt med 6,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Verdien av omsetningen av blomster og planter har steget med 8,8 prosent hittil i år.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3 til 5 prosent.

[Figur 1]

Figur 1: Detaljomsetningen eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Juli 1993-august 1996. 1995 =100


[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, august 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 41, 1996