Ukens statistikk nr. 41, 1996, figur 1

Detaljomsetningen eksklusive motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Juli 1993-august 1996. 1995