Ukens statistikk nr. 41, 1996, figur 2

Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert