[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 41, 1996

Økt omsetning av energivarer


Bedriftene innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for 109 619 millioner kroner i 2. termin i år. Det er en økning på 12,4 prosent i forhold til samme termin i fjor. Omsetningen av energivarer økte med 27,7 prosent, mens omsetningen innen industrien økte med 2,3 prosent i samme periode.

Omsetningen av energivarer ble 49309 millioner kroner i 2. termin i år. Det er en økning på 27,7 prosent fra samme periode i fjor. Bedriftene innen olje- og gassutvinning omsatte for 32 846 millioner kroner i 2. termin i år, en økning på 33,9 prosent fra samme periode i fjor. Årsaken var høyere råoljepriser kombinert med rekordhøy produksjon. Kraftforsyningsbedriftene omsatte for 13 423 millioner kroner i 2. termin, en økning på hele 20,7 prosent. Produksjonen av kraft var noe lavere i 2. termin i år enn i fjor. Økt import og høye spotpriser bidrog imidlertid til økt omsetning.

Lavere omsetning innen eksportindustrien
Metallindustrien omsatte for 4 943 millioner kroner i 2. termin i år, en reduksjon på 18,6 prosent fra samme termin i fjor. Lavere omsetning skyldes hovedsakelig lavere priser på aluminium. Treforedlingsindustrien omsatte for 2 962 millioner kroner i samme periode. Det er en reduksjon på 12,8 prosent. Høye masselagre internasjonalt medførte prisfall og redusert produksjon. Også innen tre- og trevareindustrien var produksjonen lavere. Her var omsetningen 2 179 millioner kroner, en reduksjon på 4,7 prosent. Oljeplattformindustrien omsatte for 3 439 millioner kroner i
2. termin, en nedgang på hele 36,4 prosent fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig at et stort prosjekt ble rapportert i 2. termin i fjor. Sett i forhold til 1. termin i år var omsetningen omtrent uendret.

Transportmiddelindustrien økte omsetningen med 78,0 prosent fra 2. termin i fjor, til 4 841 millioner kroner. Økningen skyldes at flere skipsverft i denne terminen fakturerte skip med høy omsetningsverdi. Næringsmiddelindustrien omsatte for 12 899 millioner kroner i 2. termin i år, en økning på 1,0 prosent.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de seks siste terminene bli beregnet på nytt. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 2. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11, e-post: esn@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 41, 1996