[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.37. 1996

Stor omsetning i detaljhandelen i juli


Volumet av detaljhandelen unntatt biler og bensin økte med 5 prosent i juli sammenlignet med juli i fjor. Prisindeksen gikk opp med 1 prosent i samme periode.

Volumet av detaljhandelen utenom butikk var 10,6 prosent høyere i juli 1996 enn i juli i fjor. I butikkhandel med andre nye varer steg volumet med 9,1 prosent, og butikkhandel med apotekervarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 7,9 prosent. Butikkhandelen med bredt vareutvalg steg med 2,6 prosent. For nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk volumet ned med 0,8 prosent.

Økt handel de sju første månedene
Volumindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer og bensin økte med 2,9 prosent i de sju første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Detaljhandel utenom butikk, butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med bredt vareutvalg gikk opp med henholdsvis 5,9 prosent, 5,6 og 1,9 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk ned med henholdsvis 2,6 og 0,6 prosent.

Sesongjustert volumindeks
Sesongjustert volumindeks gikk opp med 0,7 prosent fra juni til juli i år. Indeksen for belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler økte med nesten 4 prosent i samme periode. Det sesongjusterte salget av skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer gikk derimot ned med hele 6 prosent.

Økt omsetning av fargevarer
Verdien av butikkhandelen med fargevarer og med tapeter og gulvbelegg gikk opp med henholdsvis 14 og 12 prosent i juli sammenlignet med juli i fjor. Tekstiler og utstyrsvarer økte med 12 prosent samme måned. De sju første månedene i år har verdien av salget av fargevarer, tekstiler og utstyr økt med 7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Verdien av omsetningen av tapeter og gulvbelegg har kun steget med 1 prosent hittil i år.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, etter hovednæringsgruppe, ujustert


[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Juli 1993-juli 1996. 1995 = 100


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeks, juli 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.37. 1996