Ukens statistikk nr.37. 1996, figur 3

Detaljomsetning eksklusive motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Juli 1993-juli 1996. 1995