[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.37. 1996

Ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 1996:

Ordrereservene opp 15 prosent siste året


Ordretilgangen for bedrifter i bygge- og anleggsnæringen var 7 prosent høyere i 2. kvartal 1996 enn i samme kvartal i fjor. Økningen var størst for anleggsvirksomhet og for yrkesbygg. Ordrereservene innen bygg og anlegg stiger stadig, og ligger nå 15 prosent over nivået for ett år siden.

Ordretilgangen til nye boligbygg var 12 prosent lavere i 2. kvartal enn i samme periode i fjor. Reservene har likevel vært forholdsvis stabile de siste kvartalene, og ligger 4 prosent over nivået for ett år siden. Ordretilgangen for rehabilitering av boliger var svært høy i første halvdel av 1995, men har sunket det siste året. Nedgangen i tilganger til boligbygg veies opp av en sterk økning for andre typer bygg. Samlet ordretilgang til bygg var 4 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Flere yrkesbygg
Ordrereservene til nye yrkesbygg steg 8 prosent i løpet av 2. kvartal, og i løpet av det siste året har reservene steget 23 prosent. Sammenlignet med nivået for tre år siden er reservene nesten fordoblet. Ordrereservene til rehabilitering av yrkesbygg har vært forholdsvis stabile det siste året.

For bygg samlet er det Rogaland som har hatt den største økningen i ordrereservene, med 56 prosent. Agderfylkene kan vise til en økning på 40 prosent. Bare de tre nordligste fylkene har nedgang i ordrereserve sammenlignet med utgangen av 2. kvartal 1995.

Anleggsreservene opp 14 prosent siste kvartal
Ordrereservene til anlegg har steget mest det siste året, 20 prosent. Den største økningen kom i løpet av 2.kvartal, med 14 prosent. Alle deler av landet unntatt Telemark, Vestfold og Buskerud har økt sine reserver til anlegg siden utgangen av 2. kvartal i fjor. I de tre nordligste fylkene var reservene mer enn fordoblet. Deretter kom regionene Hordaland og Sogn og Fjordane, og Agderfylkene, med henholdsvis 55 og 45 prosent økning.

Om statistikken
Ordrestatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet er basert på kvartalsvise oppgaver fra de største bedriftene (ca. 500) i næringen. Disse dekker til sammen ca. 45 prosent av omsetningen i bygge- og anleggsnæringen. Verdiindekser for tilgang og reserve beregnes for bygg og anlegg hver for seg. Bygg inndeles videre i nye boligbygg, rehabilitering av boligbygg, nye yrkesbygg og rehabilitering av yrkesbygg. Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Ordrereserve for bygg og anlegg inndeles i åtte ulike regioner.

[Figur 4]

Figur 4: Ordrereserve. Bygge- og anleggsvirksomhet. Verdiindeks. 1. kv. 1992 =100


[Figur 5]

Figur 5: Ordrereserve. Andre bygg enn boliger. Verdiindeks. 1. kv. 1992 =100


Ny statistikk

Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet/Ferdighusindustrien, 2. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Randi Jule, tlf. 62 88 54 64, e-post: jul@ssb.no eller Arild Thomassen, tlf. 62 88 54 27, e-post: art@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.37. 1996