Ukens statistikk nr.37. 1996, figur 2

Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin i volum, etter hovednæringsgruppe, ujustert