[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 11, 1996

Stor omsetning av motorkjøretøyer i januar


Salget av motorkjøretøyer og bensin var 16 prosent høyere i januar 1996 enn i januar 1995. Omsetningen av møbler og innbo steg med i underkant av 6 prosent i samme periode. Det viser Statistisk sentralbyrås volumindeks for detaljhandel.

Volumindeksen for detaljhandel i alt økte med 6 prosent i januar 1996 i forhold til januar året før. Verdiindeksen økte med vel 6 prosent. Prisstigningen for detaljhandelen var på 0,3 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer og bensin, var mellom 2 og 3 prosent høyere i januar 1996 enn i januar 1995.

Nedgang i salget av klær og sko
Salget av beklednings- og tekstilvarer gikk ned med 2 prosent fra januar 1995 til samme måned i år. Volumindeksen falt med i underkant av 1 prosent i perioden.

Ser vi på volumendringen i de andre næringshovedgruppene, steg ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull- og sølvvarer og film- og fotoartikler med 4 prosent. Nærings- og nytelsesmidler steg med 2 prosent. Det var nedgang for jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, fargevarer og sportsutstyr med i underkant av en halv prosent.

Endring 12 siste måneder
Sammenligner vi siste 12-måneders- periode med samme periode ett år tidligere, økte volumindeksen for detaljhandelen med 5 prosent og nærings- og nytelsesmidler med 4 prosent. Volumindeksen for motorkjøretøyer og bensin økte mest. Økningen var 8 prosent. Møbler og innbo steg med 7 prosent. Beklednings- og tekstilvarer gikk ned med 3 prosent.

Sesongjustert volumindeks
Den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel i alt var i januar 1996 på 116 prosent. Det er en økning på 3 prosent fra desember 1995. Motorkjøretøyer og bensin var den hovednæringsgruppen som steg mest med 18 prosent, mens nærings- og nytelsesmidler gikk ned med vel 3 prosent.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 5 000 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 35 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike hovednæringsgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 6]

Figur 6: Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert. 1992 =100


[Figur 7]

Figur 7: Detaljomsetning i verdi i alt og eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Januar 1992 - januar 1996


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, januar 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74 eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 11, 1996