[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 11, 1996

Økte priser på brenselstoffer


Prisindeks for førstegangsomsetning av varer innenlands steg med 0,1 prosent fra
januar til februar. De siste 12 måneder har prisene steget med 1,3 prosent.

Det var i første rekke økte priser på brenselstoffer og maskiner som trakk opp.

Prisene på brenselstoffer og brenselolje sett under ett steg med 0,4 prosent fra januar til februar. Det er hovedsakelig økte priser på råolje og enkelte raffinerte oljeprodukter som bidrar til utviklingen. Prisene på næringsmidler gikk opp med 0,1 prosent, men har hatt en svakt fallende tendens. De siste 12 måneder har prisene på næringsmidler falt med 1 prosent.

Konsumvarer og investeringsvarer steg begge med 0,1 prosent, mens prisene på innsatsvarer steg med 0,2 prosent. På 12-månedersbasis er det en klart sterkere vekst i innsatsvarer enn i konsumvarene.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, pr. 15. februar 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Statistisk månedshefte og i SSB-data online. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 11, 1996