Ukens statistikk nr. 11, 1996, figur 6

Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert. 1992