Ukens statistikk nr. 11, 1996, figur 7

Detaljomsetning i verdi i alt og eksklusive motorkj°ret°yer og bensin. Januar 1992 - januar 1996