326087
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
326087
statistikk
2017-10-23T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

14 %

vekst i netthandelen det første halvåret i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
3. termin 20163. termin 20173. termin 2016 - 3. termin 20172015 - 2016
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Rettet 7. november 2017.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy43 49145 4954,610,2
Engroshandel156 066171 1539,75,6
Detaljhandel83 11186 1543,72,8
Dagligvarehandel29 40630 2642,94,1
Netthandel2 9123 37916,012,3

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20163. termin 20173. termin 2016 - 3. termin 2017
Rettet 7. november 2017.
Hele landet83 11186 1543,7
 
Østfold4 2274 3763,5
Akershus10 08410 4844,0
Oslo10 64811 1775,0
Hedmark2 9363 0333,3
Oppland2 8853 0194,6
Buskerud4 3714 5804,8
Vestfold4 2834 4544,0
Telemark2 7492 8664,3
Aust-Agder1 9642 0444,1
Vest-Agder3 0123 1354,1
Rogaland7 0647 2102,1
Hordaland8 2098 4032,4
Sogn og Fjordane1 6931 7302,2
Møre og Romsdal4 0934 2213,1
Sør-Trøndelag5 0175 1953,5
Nord-Trøndelag2 1392 1801,9
Nordland3 8884 0584,4
Troms - Romsa2 6622 7894,8
Finnmark - Finnmárku1 1861 2011,3

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20163. termin 20173. termin 2016 - 3. termin 2017
Hele landet43 49145 4954,6
 
Østfold2 3272 4917,0
Akershus9 8289 656-1,8
Oslo7 3187 4121,3
Hedmark1 2261 2965,7
Oppland1 2641 2892,0
Buskerud3 4493 89312,9
Vestfold1 4821 5595,2
Telemark1 3481 4789,6
Aust-Agder69977911,4
Vest-Agder1 1231 24010,4
Rogaland2 6422 8136,5
Hordaland2 6252 8127,1
Sogn og Fjordane661607-8,2
Møre og Romsdal1 7051 8357,6
Sør-Trøndelag2 0512 2278,6
Nord-Trøndelag9591 13117,9
Nordland1 3481 4114,7
Troms - Romsa1 0571 17110,8
Finnmark - Finnmárku3783964,8

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20163. termin 20173. termin 2016 - 3. termin 2017
Hele landet156 066171 1539,7
 
Østfold4 8435 0564,4
Akershus35 66340 23812,8
Oslo43 31148 74112,5
Hedmark3 7874 30313,6
Oppland1 8112 06013,7
Buskerud5 2205 92713,5
Vestfold6 3306 240-1,4
Telemark1 5431 72711,9
Aust-Agder1 7382 04117,4
Vest-Agder2 4512 5243,0
Rogaland9 55710 0825,5
Hordaland13 81414 8977,8
Sogn og Fjordane2 8242 355-16,6
Møre og Romsdal6 1246 5376,7
Sør-Trøndelag7 3368 21712,0
Nord-Trøndelag8899031,6
Nordland3 7943 9624,4
Troms - Romsa4 2674 4073,3
Finnmark - Finnmárku76593522,2

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
3. termin 20164. termin 20165. termin 20166. termin 20161. termin 20172. termin 20173. termin 2017
Rettet 7. november 2017.
Handel med og reparasjon av motorvogner43 49138 51043 89944 07438 93342 34945 495
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler30 97828 20031 24931 49428 56930 57632 365
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 7616 3547 3148 3166 6837 0537 869
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 9783 4284 9033 9143 2604 0114 440
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler775529433350422709821
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner156 066140 264157 684164 242142 730158 727171 153
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 8132 1582 4582 2781 6652 1312 961
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler55 5072 15857 01261 18352 71859 82361 038
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk22 79752 85225 06526 48422 82424 00325 305
Engroshandel med IKT-utstyr7 9156 4987 9809 9127 0747 4998 490
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr21 60416 67020 64521 83216 85120 10522 487
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers43 12338 15341 90539 81039 73942 92648 530
Uspesifisert engroshandel2 3071 9672 6182 7431 8592 2402 341
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner83 11181 56478 06691 12968 85675 25986 154
Butikkhandel med bredt vareutvalg32 42032 24230 89534 46328 68731 31233 386
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 8133 8553 5434 6702 9163 5543 837
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 3588 2007 6307 5397 2807 5368 548
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7748688401 175770694815
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger14 41614 58814 33415 93811 17312 25015 173
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 3374 5553 7875 7463 3153 9464 495
Annen butikkhandel i spesialforretninger15 73914 02213 61217 24911 43312 61916 129
Torghandel61692557191758
Detaljhandel utenom utsalgssted3 1923 1653 4024 2923 2623 3333 714

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Omsetning i varehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB