Auke i kjøtproduksjonen

Publisert:

I løpet av det første halvåret i 2017 blei det til saman produsert over 164 000 tonn kjøt. Det er 2,5 prosent meir enn i den tilsvarande perioden i fjor.

Slaktestatistikk frå SSB viser at vel 40 prosent av den totale kjøtproduksjonen i første halvår 2017 var svinekjøt, medan 32 prosent var fjørfekjøt og 24 prosent storfekjøt.

Figur 1. Dei ulike kjøtslaga sin del av total kjøtproduksjon. 1. halvår 2017. Prosent
Figur 1. Dei ulike kjøtslaga sin del av total kjøtproduksjon. 1. halvår 2017. Prosent
Storfe24.1% Sau 2.3% Svin41.1% Fjørfe 32.4% Anna kjøt 0.1%
Prosent 24.1 2.3 41.1 32.4 0.1

Rogaland aleine stod for 25 prosent av den totale kjøtproduksjonen i dei seks første månaden i år, medan produksjonen i Nord-Trøndelag og Hedmark utgjorde 14 og 13 prosent av totalen.

Frå første halvår 2016 til første halvår 2017 auka produksjonen av fjørfekjøt med 5 400 tonn, medan det for svinekjøt var ein nedgang i produksjonen på 1 900 tonn. Produksjonen av storfe- og sauekjøt auka i den same perioden med respektive 300 og 200 tonn.

Figur 2. Endring i slaktemengda av ulike kjøtslag, 1. halvår 2016- 1. halvår 2017
Figur 2. Endring i slaktemengda av ulike kjøtslag, 1. halvår 2016- 1. halvår 2017
Storfe Sau Svin Fjørfe Anna kjøt I alt
1. halvår 2016- 1. halvår 2017 0.88 5.81 -2.72 11.24 -11.79 2.54

 

Kontakt