256364
256364
Fortsatt vekst i bygg og anlegg
statistikk
2016-10-20T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
bygganloms, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
true

Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet3. termin 2016

Statistikken omfatter næringene oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. All oppgitt omsetning er eksklusive merverdiavgift.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fortsatt vekst i bygg og anlegg

I 3. termin 2016 omsatte bygge- og anleggsvirksomhetene for 77,4 milliarder kroner. Det er en vekst på 6,7 prosent sammenlignet med samme termin i 2015.

Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring1
Omsetning (mill. kr)Endring i prosent
3. termin 20163. termin 20153. termin 2015 - 3. termin 2016Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor (prosent)
1Omsetning eksklusiv merverdiavgift.
2Detaljert data etter 5-siffer-nace finnes i tabell nr. 09347 i statistikkbanken.
3Boligbyggelag, og utvikling og salg av egen fast eiendom ellers, er ikke med i tallene.
Næringsgruppe2
I alt77 444,272 604,06,73,9
41.2 Oppføring av bygninger330 583,228 607,86,94,2
42.1 Bygging av veier og jernbaner7 995,07 722,03,53,8
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon2 337,32 099,811,37,8
42.9 Bygging av andre anlegg367,0354,23,62,8
43.1 Riving og grunnarbeid9 300,48 630,97,84,4
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid15 667,914 787,46,02,7
43.3 Ferdiggjøring av bygninger4 411,74 124,57,04,0
43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet6 781,76 277,48,03,7
Figur 1. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

Veksten i omsetning i 3. termin gjenspeiles over hele bransjen. Både innen «oppføring av bygninger» og «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» var det en økning på 6,9 prosent fra tredje termin 2015. De to næringene hadde en omsetning på henholdsvis 30,6 og 36,2 milliarder kroner.

Virksomhetene med sin aktivitet i anleggsvirksomhet hadde en omsetning på 10,7 milliarder kroner i tredje termin 2016. Det tilsvarer en økning på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

Samlet har bransjen hatt en økning på 3,9 prosent i første halvår 2016, tilsvarende en omsetning på 199,0 milliarder kroner.

Det er fire fylker hvor virksomhetene har redusert omsetning i første halvår 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Dette er Rogaland, Møre og Romsdal, Østfold og Buskerud med en nedgang på henholdsvis 10,8, 6,0, 2,6 og 1,0 prosent. Størst vekst etter første halvår kan ses i Vestfold som økte omsetningen innen bygg og anlegg med 20,6 prosent.