256360
256360
Vekst i omsetningen for bygg og anlegg
statistikk
2016-06-22T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
bygganloms, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
true

Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet1. termin 2016

Statistikken omfatter næringene oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. All oppgitt omsetning er eksklusive merverdiavgift.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oppdatert:

Vekst i omsetningen for bygg og anlegg

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 55,8 milliarder kroner i månedene januar-februar 2016. Det tilsvarer en økning på 3,6 prosent fra samme periode året før.

Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring1
Omsetning (mill. kr)Endring i prosent
1. termin 20161. termin 20151. termin 2015 - 1. termin 2016Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor (prosent)
1Omsetning eksklusiv merverdiavgift.
2Detaljert data etter 5-siffer-nace finnes i tabell nr. 09347 i statistikkbanken.
3Boligbyggelag, og utvikling og salg av egen fast eiendom ellers, er ikke med i tallene.
Næringsgruppe2
I alt55 771,853 818,53,63,6
41.2 Oppføring av bygninger322 926,921 658,25,95,9
42.1 Bygging av veier og jernbaner5 253,05 124,32,52,5
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon1 644,21 569,44,84,8
42.9 Bygging av andre anlegg251,2240,64,44,4
43.1 Riving og grunnarbeid6 249,76 081,82,82,8
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid12 144,212 085,20,50,5
43.3 Ferdiggjøring av bygninger2 891,02 733,05,85,8
43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet4 411,64 326,02,02,0
Figur 1. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

Innenfor næringen oppføring av bygninger utgjorde omsetningen 22,9 milliarder kroner i 1. termin 2016. Det tilsvarer en økning på 5,9 prosent fra samme periode året før. Dermed er oppføring av bygninger det området innen bygg og anlegg som har hatt sterkest vekst. Omsetningen i anleggsvirksomhet var på 7,1 milliarder kroner i 1. termin og økte med 3,1 prosent fra 1. termin 2015. Svakest vekst kunne ses innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Her økte omsetningen med 1,9 prosent.

I 1. termin 2016 viste virksomhetene i Akershus sterk omsetningsvekst med 14,9 prosent økning. Bedriftene i Rogaland fortsatte nedgangen med 11,4 prosent mindre omsetning enn i samme termin i 2015.