256366
256366
Omsetningsveksten fortsetter for bygg og anlegg
statistikk
2016-12-15T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
bygganloms, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
true

Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet4. termin 2016

Statistikken omfatter næringene oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. All oppgitt omsetning er eksklusive merverdiavgift.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Omsetningsveksten fortsetter for bygg og anlegg

Bygge- og anleggsvirksomhetene omsatte for 63,3 milliarder kroner i 4. termin 2016. Det er en vekst på 6,1 prosent fra samme termin i 2015.

Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring1
Omsetning (mill. kr)Endring i prosent
4. termin 20164. termin 20154. termin 2015 - 4. termin 2016Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor (prosent)
1Omsetning eksklusiv merverdiavgift.
2Detaljert data etter 5-siffer-nace finnes i tabell nr. 09347 i statistikkbanken.
3Boligbyggelag, og utvikling og salg av egen fast eiendom ellers, er ikke med i tallene.
Næringsgruppe2
I alt63 305,659 673,06,14,4
41.2 Oppføring av bygninger324 146,123 112,24,54,2
42.1 Bygging av veier og jernbaner7 807,16 432,021,48,6
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon2 036,01 855,69,78,3
42.9 Bygging av andre anlegg314,5395,4-20,5-4,7
43.1 Riving og grunnarbeid7 749,27 437,84,24,4
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid12 371,711 590,46,73,7
43.3 Ferdiggjøring av bygninger3 570,73 554,60,53,2
43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet5 310,35 295,00,32,5
Figur 1. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

Størst andel av omsetningen innen bygg og anlegg i 4. termin var blant virksomhetene med sin aktivitet i «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet». Med en omsetning på 29,0 milliarder kroner utgjorde de 45,9 prosent av den totale omsetningen i bransjen. Omsetningen blant virksomhetene innen oppføring av bygninger var på 24,1 milliarder og stod dermed for 38,2 prosent av omsetningen.

Lavest var omsetningen blant virksomhetene innen næringen anleggsvirksomhet, som i 4. termin 2016 hadde en omsetning på 10,2 milliarder kroner. Det var innen denne næringen omsetningen økte mest i perioden, med en vekst på 17,0 prosent fra 4. termin 2015 til 4. termin 2016. Til sammenlikning økte næringen med 5,0 prosent fra 4. termin 2014 til 4. termin 2015. Den sterke økningen skyldes vekst innen området «Bygging av veier og jernbaner».

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsvirksomhetene i Oslo som hadde størst omsetning med 11,8 milliarder kroner i 4. termin 2016, mens virksomhetene i Aust Agder hadde høyest vekst med en økning på 23,3 prosent fra samme termin i 2015.