228123
228123
Nedgang for bygg og anlegg i Rogaland i 2015
statistikk
2016-04-21T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
bygganloms, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
true

Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet6. termin 2015

Statistikken omfatter næringene oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. All oppgitt omsetning er eksklusive merverdiavgift. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oppdatert:

Nedgang for bygg og anlegg i Rogaland i 2015

Bygge- og anleggsbedriftene i Rogaland hadde en nedgang i omsetningen på 2,6 prosent i 2015, mens den samlede veksten i bygg og anlegg i Norge var på 4,0 prosent.

Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring1
Omsetning (mill. kr)Endring i prosent
6. termin 20156. termin 20146. termin 2014 - 6. termin 2015Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor (prosent)
1Omsetning eksklusiv merverdiavgift.
2Detaljert data etter 5-siffer-nace finnes i tabell nr. 09347 i statistikkbanken.
3Boligbyggelag, og utvikling og salg av egen fast eiendom ellers, er ikke med i tallene.
Næringsgruppe2
I alt82 617,078 846,44,84,0
41.2 Oppføring av bygninger332 103,130 243,56,15,5
42.1 Bygging av veier og jernbaner7 810,77 589,12,92,8
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon2 601,52 023,828,521,4
42.9 Bygging av andre anlegg438,7458,9-4,45,0
43.1 Riving og grunnarbeid10 849,210 240,65,92,2
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid17 915,017 249,63,91,5
43.3 Ferdiggjøring av bygninger4 406,74 288,42,84,2
43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet6 492,16 752,5-3,92,4

Omsetningen i bygg og anlegg økte med 4,8 prosent i 6. termin 2015 sammenlignet med samme termin året før og utgjorde totalt 82,6 milliarder kroner.

Fall i Rogaland siden 3. termin

I 2015 viste bygge- og anleggsbedriftene i Rogaland reduksjon i omsetningen. Den negative utviklingen viste seg først i 3. termin da det var en nedgang på 2,6 prosent. Deretter fulgte en reduksjon på 2,8 prosent i 4. termin samt fall på 8,9 prosent i 5. termin og 4,4 prosent i 6. termin. Alle sammenlignet med tilsvarende terminer i 2014. Samlet kan det fra 2014 til 2015 ses en nedgang på 2,6 prosent i Rogaland.

Veksten i ferd med å bremses

Den totale omsetningen i bygg og anlegg var på 410,1 milliarder kroner i 2015, noe som tilsvarer en økning på 4,0 prosent fra 2014. Dermed avtar veksten i bransjen noe. Til sammenligning var veksten fra 2012 til 2013 på 6,3 prosent, mens den fra 2013 til 2014 var på 6,8 prosent.

Bedriftene innenfor oppføring av bygninger omsatte for 32,1 milliarder kroner i 6. termin 2015. Det tilsvarer en vekst på 6,1 prosent sammenlignet med 6. termin 2014. I 2015 omsatte bedriftene i næringen for 160,8 milliarder kroner, som innebærer en økning på 5,5 prosent fra året før.

Omsetningen blant bedriftene i anleggsvirksomhet var på 10,9 milliarder kroner i 6. termin 2015 og steg dermed med 7,7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Totalt hadde bedriftene en samlet omsetning på 55,5 milliarder kroner i 2015. Det utgjør en økning på 6,5 prosent fra 2014.

Innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet omsatte bedriftene for 39,7 milliarder kroner i 6. termin 2015. Sett i forhold til 6. termin 2014 gir dette en økning på 2,9 prosent. I 2015 økte næringen omsetningen med 2,1 prosent og hadde en totalomsetning på 193,9 milliarder kroner.