256362
256362
Økt omsetning i bygg og anlegg
statistikk
2016-09-08T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
bygganloms, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, omsetning etter næring (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging)Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
true

Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet2. termin 2016

Statistikken omfatter næringene oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. All oppgitt omsetning er eksklusive merverdiavgift.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Økt omsetning i bygg og anlegg

I 2. termin 2016 omsatte bygge- og anleggsvirksomhetene for 66,0 milliarder kroner. Det er 2,2 prosent mer enn i samme termin i 2015.

Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring1
Omsetning (mill. kr)Endring i prosent
2. termin 20162. termin 20152. termin 2015 - 2. termin 2016Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor (prosent)
1Omsetning eksklusiv merverdiavgift.
2Detaljert data etter 5-siffer-nace finnes i tabell nr. 09347 i statistikkbanken.
3Boligbyggelag, og utvikling og salg av egen fast eiendom ellers, er ikke med i tallene.
Næringsgruppe2
I alt65 995,264 582,92,22,6
41.2 Oppføring av bygninger326 735,025 791,23,74,3
42.1 Bygging av veier og jernbaner5 785,05 816,9-0,51,0
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon2 051,71 965,14,45,6
42.9 Bygging av andre anlegg305,3298,42,33,1
43.1 Riving og grunnarbeid7 585,47 626,1-0,50,3
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid14 396,314 131,41,91,1
43.3 Ferdiggjøring av bygninger3 622,23 537,52,43,1
43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet5 514,35 416,31,81,8
Figur 1. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

Det var virksomhetene i næringen «oppføring av bygninger» som hadde størst vekst i 2. termin. Med en samlet omsetning på 26,7 milliarder kroner hadde de en økning på 3,7 prosent sammenlignet med 2. termin 2015.

Virksomhetene innenfor anleggsvirksomhet omsatte for 8,1 milliarder kroner og hadde en vekst i omsetningen på 0,8 prosent fra 2. termin 2015 til 2. termin 2016.

I næringen «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» hadde virksomhetene en økning på 1,3 prosent i 2. termin 2016 sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Omsetningen utgjorde dermed 31,1 milliarder kroner.

Med en vekst på henholdsvis 19,5 og 22 prosent var det bygge- og anleggsvirksomhetene i Vestfold og Aust-Agder som økte mest fra 2. termin 2015 til 2. termin 2016. Virksomhetene i Rogaland fortsatte nedgangen med 12,5 prosent lavere omsetning enn i samme termin i 2015.