Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Hos mor, hos far eller delt bosted?

  Rapporter 2014/27

  Å bo fast hos mor er den mest stabile bo-ordningen for barn, viser en ny analyse basert på intervjuer av foreldre som har skilt lag.

  Publikasjon
 • Alene, i samliv eller fortsatt i barndomshjemmet?

  Samfunnsspeilet 3/2014

  Unge voksne i Europa er i ulik grad avhengige av økonomisk støtte fra foreldrene, og det avspeiles i hvordan de bor. I Norge flytter man mye tidligere fra barndomshjemmet enn unge italienere gjør, og norske kvinner og menn bor oftere alene.

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

  Rapporter 2014/23

  Her presenteres innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 13 kommunene og 5 Oslo-bydelene med størst innvandrerandel, bl.a: Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Skedsmo, Asker, Skien og bydelene Grünerløkka, Bjerke, Grorud m.fl.

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivingene

  Notater 2014/23

  Dette dokumentasjonsnotatet gir en oversikt over hvordan den norske befolkningen blir framskrevet ved hjelp av modellene BEFINN og BEFREG. Modellene ble omstrukturert i 2013-2014.

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Rapporter 2014/21

  Av de vel 5 000 personene med flyktningebakgrunn som ble bosatt i 2007, bodde 77 prosent fremdeles i første bosettingskommune fem år etter. Tilsvarende tall for 2008 var 78 prosent av vel 6 000 bosatte. Dette er de høyeste andelene som er registrert.

  Publikasjon
 • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

  Rapporter 2014/16

  Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland.

  Publikasjon
 • Stadig flere menn i Norge er barnløse

  Samfunnsspeilet 2/2014

  I 2013 var hver fjerde mann i Norge barnløs ved fylte 45 år. Siden 2004 har innvandring av menn fra EU økt kraftig, og barnløshet er vanligere hos disse mennene enn hos menn ellers. Men menns økende barnløshet generelt skyldes i liten grad innvand...

  Artikkel
 • Flere barn har delt bosted

  Økonomiske analyser 2/2014

  Foreldre som bor hver for seg har langt oftere enn før delt bosted for barna. I 2012 oppgav tre av ti fedre at barna hadde delt bosted, mot bare én av ti i 2004

  Artikkel
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 2/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn i de foregående årene. Vi må tilbake til 2006 for å finne en lavere prosentvis vekst i folketallet.

  Artikkel
 • Vil klimaendringer gi økt innvandring?

  Økonomiske analyser 2/2014

  Hvem vil flytte som følge av klimaendringene, og hvor vil de flytte til? Et varmere klima globalt kan gi økt innvandring til Norge, men det er svært usikkert hvor mange ekstra innvandrere det kan dreie seg om

  Artikkel
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2012

  Rapporter 2014/11

  Les om to typer familieinnvandring: familiegjenforening og familieetablering. Rapporten omtaler også ekteskap og skilsmisser blant innvandrere og deres norskfødte barn.

  Publikasjon
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Økonomiske analyser 1/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn tidligere år. Yrkesdeltakelsen i gruppen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært medvirkende til økende yrkesdeltakelse blant dem som er 62 år og eldre.

  Artikkel
 • Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2014/08

  Hvor vanlig er det å gifte seg innad eller på tvers av egen land- og innvandrerbakgrunn? I hvilke grupper er det vanligst å gifte seg med en partner med samme landbakgrunn og hvem gifter seg med en person uten innvandrerbakgrunn?

  Publikasjon
 • Samisk statistikk 2014

  Rapporter 2014/01

  Rapporten inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Den er en videreutvikling av publikasjoner som er offentliggjort hvert annet år siden 2006.

  Publikasjon