365758_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar
365758_tabell
statistikk
2019-11-22T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
false

Etablerere i næringslivet2017-2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Antall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaperfullscreen-iconAntall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaperexcel-iconAntall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskapercsv-iconAntall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaper
Tabell 2Etablerere i personlig eide foretak, etter næring, organisasjonsform og kjønn. Nyetableringerfullscreen-iconEtablerere i personlig eide foretak, etter næring, organisasjonsform og kjønn. Nyetableringerexcel-iconEtablerere i personlig eide foretak, etter næring, organisasjonsform og kjønn. Nyetableringercsv-iconEtablerere i personlig eide foretak, etter næring, organisasjonsform og kjønn. Nyetableringer
Tabell 3Personlig eide foretak etter etablerers kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Nyetableringer.fullscreen-iconPersonlig eide foretak etter etablerers kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Nyetableringer.excel-iconPersonlig eide foretak etter etablerers kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Nyetableringer.csv-iconPersonlig eide foretak etter etablerers kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Nyetableringer.
Tabell 4Etablerere av personlig eide foretak, etter næring og etablerers landbakgrunnfullscreen-iconEtablerere av personlig eide foretak, etter næring og etablerers landbakgrunnexcel-iconEtablerere av personlig eide foretak, etter næring og etablerers landbakgrunncsv-iconEtablerere av personlig eide foretak, etter næring og etablerers landbakgrunn
Tabell 5Etablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter det nyetablerte foretakets næring og etablerernes kjønn.fullscreen-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter det nyetablerte foretakets næring og etablerernes kjønn.excel-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter det nyetablerte foretakets næring og etablerernes kjønn.csv-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter det nyetablerte foretakets næring og etablerernes kjønn.
Tabell 6Etablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter etablerers alder, utdanningsnivå og kjønnfullscreen-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter etablerers alder, utdanningsnivå og kjønnexcel-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter etablerers alder, utdanningsnivå og kjønncsv-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter etablerers alder, utdanningsnivå og kjønn
Tabell 7Etablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, antall ansatte og næringfullscreen-iconEtablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, antall ansatte og næringexcel-iconEtablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, antall ansatte og næringcsv-iconEtablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, antall ansatte og næring
Tabell 8Etablerere av nyetablerte foretak, etter foretakets overlevelse og etablerers kjønn, alder og utdanningsnivåfullscreen-iconEtablerere av nyetablerte foretak, etter foretakets overlevelse og etablerers kjønn, alder og utdanningsnivåexcel-iconEtablerere av nyetablerte foretak, etter foretakets overlevelse og etablerers kjønn, alder og utdanningsnivåcsv-iconEtablerere av nyetablerte foretak, etter foretakets overlevelse og etablerers kjønn, alder og utdanningsnivå
Tabell 9Nyetablerte foretak, etter overlevelse og etablerers kjønnfullscreen-iconNyetablerte foretak, etter overlevelse og etablerers kjønnexcel-iconNyetablerte foretak, etter overlevelse og etablerers kjønncsv-iconNyetablerte foretak, etter overlevelse og etablerers kjønn
Tabell 10Etablerere i nyetablerte foretak med aktivitet etter fem år, etter foretakets vekst i sysselsetting og omsetning, og etablerers kjønn, alder og utdanningsnivåfullscreen-iconEtablerere i nyetablerte foretak med aktivitet etter fem år, etter foretakets vekst i sysselsetting og omsetning, og etablerers kjønn, alder og utdanningsnivåexcel-iconEtablerere i nyetablerte foretak med aktivitet etter fem år, etter foretakets vekst i sysselsetting og omsetning, og etablerers kjønn, alder og utdanningsnivåcsv-iconEtablerere i nyetablerte foretak med aktivitet etter fem år, etter foretakets vekst i sysselsetting og omsetning, og etablerers kjønn, alder og utdanningsnivå
Tabell 11Nyetablerte foretak som har overlevd i fem år, etter vekst i sysselsetting og omsetning, og etablerers kjønnfullscreen-iconNyetablerte foretak som har overlevd i fem år, etter vekst i sysselsetting og omsetning, og etablerers kjønnexcel-iconNyetablerte foretak som har overlevd i fem år, etter vekst i sysselsetting og omsetning, og etablerers kjønncsv-iconNyetablerte foretak som har overlevd i fem år, etter vekst i sysselsetting og omsetning, og etablerers kjønn

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB