Notater 2009/31

En oversikt over deler av den mikrobaserte empiriske litteraturen på området

Virkninger av IKT i næringslivet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Virkninger av IKT i næringslivet. En oversikt over deler av den mikrobaserte empiriske litteraturen på området

Ansvarlige

Marina Rybalka, Terje Skjerpen

Serie og -nummer

Notater 2009/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt