Notater 2002/27

Hovedprosjekt

Stedfesting av bedrifter i Bedrifts- og foretaksregisteret

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Stedfesting av bedrifter i Bedrifts- og foretaksregisteret. Hovedprosjekt

Ansvarlige

Svein Myro, Camilla Torp

Serie og -nummer

Notater 2002/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for bedriftsregister

Emne

Virksomheter og foretak

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt