Økonomiske analyser, 2/2008

SkatteFUNN: Tilskuddsordningen for FoU i næringslivet og skattemotiverte tilpasninger i småforetak

Publisert:

SkatteFUNN er en tilskuddsordning for forskning og utvikling i næringslivet, som gis i form av fradrag i skatt eller som kontant tilskudd. I denne artikkelen viser vi at det kan være vanskelig å kontrollere om kostnadene som det kreves skattefradrag eller tilskudd for, faktisk er relatert til forskning og utvikling. Vi finner klare tegn på at en del småbedrifter utnytter ordningen ved å blåse opp grunnlaget for tilskuddsberegningen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt