Notater 2008/19

Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008

Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard. Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008

Ansvarlig

Jan Furseth

Serie og -nummer

Notater 2008/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

5

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt