Andel nyetablerte enkeltpersonforetak etter fylke. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. 2015

Tilbake til artikkelen

Andel nyetablerte enkeltpersonforetak etter fylke. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. 2015
  Hele befolkningen Innvanderer i alt Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika EU-/EØS-land fra Øst-Europa EU-/EØS-land fra Vest-Europa
I alt 34 168 7 292 617 1 838 344 2 187 1 593
Østfold 5,4 4,9 5,7 4,9 2,6 4,7 4,5
Akershus 12,1 13,5 9,7 15,1 10,2 15,1 12,3
Oslo 22,3 31,3 42,6 36,6 41,9 21,3 32,2
Hedmark 2,8 1,6 0,8 1,5 1,7 2,1 1,5
Oppland 3,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,1 2,5
Buskerud 5,4 6,2 5,8 6,7 3,5 6,9 5,0
Vestfold 4,4 3,6 1,8 3,3 2,6 5,2 3,1
Telemark 2,8 2,3 1,8 1,5 2,3 3,0 2,1
Aust-Agder 1,8 1,6 1,1 1,7 0,9 1,5 2,3
Vest-Agder 3,4 2,8 1,5 2,4 4,9 2,9 3,0
Rogaland 7,9 8,7 8,1 7,1 8,7 9,8 9,3
Hordaland 9,3 8,2 7,9 6,1 7,6 10,8 7,4
Sogn og Fjordane 1,5 1,1 1,3 0,5 0,3 1,3 1,8
Møre og Romsdal 3,5 2,8 1,8 1,8 2,6 4,4 2,6
Sør-Trøndelag 5,9 4,1 5,2 4,2 3,2 3,5 5,0
Nord-Trøndelag 1,8 0,8 0,6 0,8 1,5 0,6 0,9
Nordland 2,9 1,8 0,6 1,8 1,5 2,4 1,6
Troms Romsa 2,7 1,7 1,1 1,5 2,6 1,8 1,8
Finnmark Finnmárku 1,1 0,8 0,8 0,8 0,0 0,5 1,1
Uoppgitt 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Kontakt