Antall nyetablerte enkeltpersonforetak etter etablerernes landbakgrunn

Tilbake til artikkelen

Antall nyetablerte enkeltpersonforetak etter etablerernes landbakgrunn
  Absolutte tall Andel av hele befolkningen Andel av innvandere i alt
  2009 2015 2009 2015 2009 2015
Hele befolkningen 26 124 34 168        
Innvandrere i alt 4 392 7 292 16,8 21,3    
Av dette:            
EU-/EØS-land fra Vest-Europa 1 200 1 593 4,6 4,7 27,3 21,8
EU-/EØS-land fra Øst-Europa 897 2 187 3,4 6,4 20,4 30,0
Afrika 282 617 1,1 1,8 6,4 8,5
Asia med Tyrkia 1 359 1 838 5,2 5,4 30,9 25,2
Sør- og Mellom-Amerika 197 344 0,8 1,0 4,5 4,7

Kontakt