Undersøkelse om foretaks internasjonale flytteaktiviteter

Norske foretaks flytteaktiviteter

Publisert:

Fra 2001 til 2006 flyttet over 14 prosent av norske foretak deler av sin produksjon til utlandet, mens ytterligere 3 prosent hadde planer om å flytte ut produksjonen de neste tre årene. Dette kommer frem i en internasjonal undersøkelse, der SSB har samlet inn informasjon om norske foretaks internasjonale flytteaktiviteter.

Det er allmenn kunnskap at foretak flytter produksjonsaktiviteter over landegrenser, men det finnes lite statistisk informasjon på området i dag. Gjennom det EU-finansierte prosjektet ”International sourcing” har Statistisk sentralbyrå samlet inn data fra norske bedrifter om deres internasjonale flyttevaner, motivasjon, barrierer samt innvirkningen denne typen aktiviteter har. Det har deltatt 13 land i prosjektet, hvor alle bortsett fra Norge er EU-land.

Norske foretaks internasjonale flytteaktiviteter

I perioden 2001 til 2006 flyttet i overkant av 14 prosent av norske foretak deler av sin produksjon utenlands. I tillegg har i overkant av 3 prosent planer om å flytte aktiviteter utenlands for første gang i perioden 2007 til 2009. Dette betyr at fra 2001 til 2009 vil nærmere 18 prosent av norske foretak ha flyttet deler av sin produksjon til utlandet.

Mottagerland for norske foretaks flytteaktiviteter

For norske foretak har det vært mest vanlig å flytte produksjonsaktiviteter til EU, nærmere 65 prosent av flyttingene var rettet mot EU-landene i perioden 2001 til 2006. Asia mottok i samme periode mer enn 20 prosent av norske foretaks flyttinger. Planlagt internasjonal flytting i perioden 2007 til 2009 viser imidlertid at det blir noen forandringer fremover. Norske foretak vil de nærmeste årene flytte mindre til EU-land og i større grad til asiatiske land enn tidligere. I perioden 2007 til 2009 vil i overkant av 50 prosent av planlagte flyttinger gå til EU-land, mens asiatiske land vil ha en andel på 30 prosent.

Nivå av gjennomførte flyttinger i 2001 til 2006 og planlagte flyttinger i 2007 til 2009

Relativ geografisk fordeling av gjennomført og planlagt flytting

Relativ geografisk fordeling av internasjonal flytting innen tjeneste- og produksjonssektoren i perioden 2001 til 2006

Flyttetrender for foretak innen produksjons- og tjenestesektoren

Både innenfor produksjons- og tjenestesektoren var EU den desidert mest populære destinasjonen for gjennomførte flyttinger i perioden 2001 til 2006. Det er likevel noen klare forskjeller mellom sektorene. Andelen av foretak i tjenestesektoren som flyttet til EU-land var på nærmere 80 prosent, mens den i produksjonssektoren var i overkant av 60 prosent. Andelen av flytting til asiatiske land viser motsatt trend med 10 prosent for tjenestesektoren og 25 prosent for produksjonssektoren.

Dette er den første av tre publiseringer om norske foretaks internasjonale flytting av produksjonsaktiviteter på ssb.no. 10. juni ble det publisert en felles rapport for Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Det vil i tillegg bli lagt ut en mer omfattende magasinartikkel om temaet 25. juni.

Kontakt