Notater 2002/34

Mottak og tilrettelegging av SLN-data

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Mottak og tilrettelegging av SLN-data

Ansvarlig

Karl Eirik Engebretsen

Serie og -nummer

Notater 2002/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Emne

Virksomheter og foretak

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt