Notater 2001/71

Merverdiavgiftsdata i Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF)

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Merverdiavgiftsdata i Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF)

Ansvarlig

Liv-Reidun Sletmoen

Serie og -nummer

Notater 2001/71

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for bedriftsregister

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

15

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt