Notater 2001/42

Dokumentasjonsrapport

Lederskapsundersøkelsen 2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Lederskapsundersøkelsen 2000. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Bjørn Are Holth, Jørn Th. Prangerød

Serie og -nummer

Notater 2001/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

244

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt