Notater 2003/04

Konsekvenser for kvartalsvise omsetningsstatistikker

Endringer i lov om merverdiavgift i 2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Endringer i lov om merverdiavgift i 2001. Konsekvenser for kvartalsvise omsetningsstatistikker

Ansvarlig

Lars Henrik Thingstad

Serie og -nummer

Notater 2003/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Virksomheter og foretak

Antall sider

80

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt